Solartec - Diagnostická a zkušební laboratoř FV modulů.

Klimatické zkoušky

Zkoušky v klimatické komoře zajišťují zrychlené stárnutí testovaných solárních panelů. Zjistíte tak, jaké budou mít solární panely vlastnosti po několikaletém provozu za standardních klimatických podmínek.

Vyjádření výsledků klimatické zkoušky je na základě rozdílů výsledků zkoušek, které jsou prováděny před a po klimatické zkoušce:

Klimatické zkoušky jsou prováděny v klimatické komoře Espec North America EWSX282-30CW s automatickou regulací teploty a vlhkosti.
 

Zkouška vlhkým teplem (Damp-heat test)

Zkouška je prováděna dle norem ČSN EN 61215 ed. 2 a ČSN EN 61646 ed. 2.

Podstatou zkoušky je stanovit schopnost FV modulu odolat účinkům dlouhodobého pronikání vlhkosti.
V uzavřené klimatické komoře se FV moduly vystavují dlouhodobé zátěži při teplotě 85°C a relativní vlhkosti 85 %. Teplota FV modulu 85°C musí být udržována v mezích ±2°C a relativní vlhkost musí být udržována v rozmezí ±5 % při stanovené hodnotě 85 % po dobu 1000 h.
V průběhu celé zkoušky se automaticky zaznamenává teplota FV modulu, teplota vnitřního prostoru klimatické komory a relativní vlhkost.
Zkouška vlhkým teplem ověří odolnost panelu vůči dlouhodobému působení vlhkosti
a tepla (42 dní). U panelů s poškozenými fotovoltaickými články dochází často k výraznému snížení jejich výkonu.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktaktujte přímo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.