Solartec - Diagnostická a zkušební laboratoř FV modulů.

Analýza metodou elektroluminiscence

Elektroluminiscence je jev, při kterém dochází k emisi světla ze substrátu FV článku. Tento jev vzniká tehdy, necháme-li FV článkem nebo modulem protékat elektrický proud o určité minimální velikosti. Vlnová délka emitovaného světelného záření záleží na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny FV články. Pro, u nás nejrozšířenější, křemík je to okolo 1100 nm. Toto záření je už mimo viditelné spektrum a musí být zaznamenáváno speciálně upravenou CCD kamerou. Pomocí této metody se dají detekovat vady uvnitř FV článků, které jinak nemusí být vidět. Výsledkem této zkoušky jsou obrazy FV článků nebo modulů ve stupních šedi, kde, zjednodušeně řečeno, tmavší místa znamenají horší konverzní účinnost případně menší proudovou hustotu v daném místě. Oboje značí vadu. Tato metoda dále dokáže odhalit i (mikro)praskliny, které mohou odpojit část FV článku od zbytku elektrického obvodu FV článku (modulu) a tím zamezit výrobě elektrické energie z této části článku. Příklady obrazů FV článků pořízených touto metodou jsou vidět na obrázku. Obdobně lze zobrazit celý FV modul.

Typy defektů, které můžeme pomocí elektroluminiscence odhalit:

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktaktujte přímo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.