Solartec - Diagnostická a zkušební laboratoř FV modulů.

Diagnostika FV elektráren

Oddělení diagnostiky FVE společnosti Solartec  vzniklo pro využití obrovských zkušeností z vývoje, diagnostiky a výroby FV článků a modulů. Získané vědomosti a zkušenosti využíváme pro rychlé, efektivní a nenákladné nalezení defektů, vad a degradací na FVE. Umíme nalézt příčiny vzniku vad a navrhnout řešení odstranění chyb FVE (repasování FV modulu, repliky FV modulů, výkonová optimalizace ). Z našich zkušeností víme, že FV moduly obsahují mnoho závad, které snižují výkon a je třeba je analyzovat, jako např.: PID, koroze, delaminace, šnečí cesty, lokální zkraty a další.

 

Nabízené diagnostické metody na FVE:

 

1)      Měření VA charakteristiky

  • Měření na úrovni celých řetězců (stringů) a jednotlivých FV modulů
  • Stanovení el. parametrů (PMAX, ISC, UOC, ƞ, FF)
  • Tvar VA charakteristiky (určení sériového a paralelního odporu)
  • Rychlé efektivní měření bez nutné demontáže FV modulu z konstrukce

2)      Termovizní analýza

Metodou jsme schopni určit:  

  • Hot spot
  • Teplotní nehomogenitu
  • Přechodový odpor
  • Zničení bypassové diody
  • Odpojené stringy ve FV modulu
  • Další defekty 

Většina firem, které nabízejí diagnostiku FVE  se zaměřují jen na termovizní analýzu FV modulů. Tato metoda je poměrné rychlá a lze jí objevit obrovské množství různých defektů. Nevýhodou této metody je nemožnost určení ztráty výkonu a tím nelze nalezenou vadu reklamovat. Další nevýhodou metody je, že neodhalí některé významné typy vad a vyžaduje vysokou zkušenost provádějícího technika. Nicméně je to stále velmi užitečná doplňková metoda.

 

3)      Vizuální kontrola

Podstatou zkoušky je identifikace a lokalizace vizuálních vad, které by mohly mít vliv na výkon fotovoltaického modulu.

 

4)      Měření izolačního stavu

Vniknutím vlhkosti do struktury FV modulu dochází ke snížení jeho izolačního odporu, což způsobuje vypínání střídače a tím se snižuje výroba el. energie.

 

5)      Analýza dat z monitoringu

Statistická analýza dat výkonu ze střídačů

 

6)      Laboratorní analýza

Detailní analýza v laboratorních podmínkách: http://www.pvtest.cz

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktaktujte přímo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.