Solartec - Diagnostická a zkušební laboratoř FV modulů.

Klimatické zkoušky

Zkoušky v klimatické komoře zajišťují zrychlené stárnutí testovaných solárních panelů. Zjistíte tak, jaké budou mít solární panely vlastnosti po několikaletém provozu za standardních klimatických podmínek.

Vyjádření výsledků klimatické zkoušky je na základě rozdílů výsledků zkoušek, které jsou prováděny před a po klimatické zkoušce:

Klimatické zkoušky jsou prováděny v klimatické komoře Espec North America EWSX282-30CW s automatickou regulací teploty a vlhkosti.
 

Zkouška teplotním cyklováním (Thermal cycling test)

Zkouška je prováděna dle normy ČSN EN 61215 ed. 2.

Podstatou zkoušky je stanovit schopnost FV modulu odolat teplotnímu namáhaní, únavě materiálu a dalším stresům, které jsou vyvolávány opakující se změnou teploty.

V uzavřené komoře teploty FV modulů cyklují mezi hodnotami (-40 ± 2) °C a (+85 ± 2)°C způsobem zobrazeným na . Rychlost změny teploty mezi nízkou (-40°C) a vysokou (+85°C) teplotou nesmí překročit 100°C/h a doba teploty modulu pro oba ustálené extrémy a musí být minimálně 10 min. Čas jednoho cyklu nesmí překročit 6 h, pokud má FV modul vysokou tepelnou kapacitu je vyžadován delší cyklus. Počet cyklů je 50. V průběhu celé zkoušky se automaticky zaznamenává teplota FV modulu a teplota vnitřního prostoru klimatické komory.

Zkouška teplotním cyklováním zatěžuje díky rychlým teplotním změnám FV modul tak, že následně vlivem rozdílných hodnot koeficientu tepelné roztažnosti materiálů různých částí fotovoltaického modulu dochází odhalení skrytých vad (vadné pájení, poškození článků, delaminace, snížení výkonu a izolačního odporu).

zkouška teplotním cyklováním

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktaktujte přímo nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.